महत्वपूर्ण सुचनाहरु :

रिमाल समाजका आवस्यक कागजपत्रहरू

नविकरण प्रमाणपत्ररिमाल समाजकाे र्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मकाे लागी नविकरण प्रकृया सबै सकिएकाे हुदा रिमाल समाजकाे शाखा रहेका जिल्ला शाखाहरूले यसैबाट वश्यक कागजपत्रहरू डाउनलाेड गरी आ-आफ्नो जील्लाका  जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नविकरण गर्न गराउन हुन अनुराेध छ । 

 


 001 रिमाल समाजकाे विधान २०६७
 002 रिमाल समाजकाे विधान पहिलाे संसाेधन
003 रिमाल समाजकाे विधान दाेश्राे संसाेधन
विनियम
004 आर्थीक वर्ष २०७६/७७ काे लेखा परिक्षण 
005 नविकरण प्रमाणपत्रहरू
006 वार्षिक कार्य प्रगतीविवरण